Danh sách dịch vụ
Tư vấn thiết kế nhà nuôi yến tiêu chuẩn mới, tiết kiệm chi phí
  • Vị trí xây nhà: Nhà nuôi yến là nơi gần ao hồ, sống hoặc biển. Nơi có nhiều cây cối để chim dễ dàng kiếm mồi đặc biệt vào mùa mưa. Không nên xây nhà nuôi yến ở gần khu dân cư, khu công nghiệp hay gần khu vực có nhiều loài vật khác như: chuột, đại bàng,..
  • Điều kiện tự nhiên: Nên duy trì điều kiện tự nhiên trong nhà cho chim yến tùy thuộc vào khí hậu cũng như đặc điểm sinh lý của loài chim này. 
  • Nhiệt độ: 27 - 29 độ C
  • Ánh sáng: 0,2 - 0,6 lux
  • Độ ẩm: 80% 
  • Âm thanh: Nên dùng loa dẫn truyền âm thanh của loài chim này để dẫn dụ chúng về nhà
  • Mùi: Dùng dung dịch có mùi đặc trưng của bầy đàn chim yến để kích thích chúng giao phối trong mùa sinh sản